Filmaajalehti

Filmaaja on nykyinen tiedotuslehti, joka on ladattavissa liiton web-sivuilta. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se jaetaan postin välityksellä kaikkien jäsenyhdistysten puheenjohtajille, joiden pitää kierrättää lehteä omissa kokouksissaan. Lisäksi kaikki suora- ja tukijäsenet saavat lehden postin kautta.

Seuraava Filmaaja jäsenlehti ilmestyy  tammikuussa 2019. Lehdessä on kilpailukutsu SM-kisoihin, sekä muita mielenkiintoisia artikkeleita ja ajankohtaisia asioita. 

Alhaalla on sähköisessä muodossa ilmestyneitä jäsenlehtiä pdf-muodossa. Viimeksi ilmestynyt lehti on aina päällimäisenä. Filmaajalehteä taittaa Lahden Videokuvaajien jäsen Keijo Skippari. Aineiston hänelle toimittaa Pentti Kemppinen, jolle kaikki lehteen tulevat artikkelit ja aineistot tulee toimittaa.