Filmaaja on tiedotuslehti, joka on ladattavissa liiton web-sivuilta. Lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa. Nykyisin lehden paperisesta painosta ja PDF taitosta on luovuttu sen kalleuden takia.

Alhaalla on sähköisessä muodossa ilmestyneitä vanhempia  jäsenlehtiä pdf-muodossa. Viimeksi ilmestynyt lehti on aina päällimäisenä. Filmaajalehteä viimeiset vuodet ansiokkaasti taittoivat Lahden Videokuvaajien jäsen Keijo Skippari ja liiton puheenjohtaja Pentti Kemppinen sekä Hamid Al-Sammarraee.


Filmaajalehti