SIVUSTO PÄIVITTYY KAUDEN 2021 - 2022 AIKANA

💰 Jäsenedut

Liiton tarkoituksena on toimia liiton jäseneksi hyväksyttyjen elokuvauksen harrastajien muodostamien yhdistysten yhdyselimenä Suomessa, edistää heidän harrastustaan, kohottaa elokuvauksen taiteellista ja teknistä tasoa, tukea kurssitoiminnoin, painotuottein ja muulla tavoin jäsentensä työskentelyä, edistää jäsentensä elokuvaustarvikkeiden ja välineiden hankinnan yleisiä edellytyksiä, solmia suhteita ja olla vuorovaikutuksessa vastaavien koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa. Varsinainen harrastustoiminta tapahtuu jäsenyhdistyksissä. Liiton tehtävä on auttaa jäsenyhdistyksiä harrastustoiminnassaan.

PALVELUMUOTOJA OVAT

Järjestää alan esitelmätilaisuuksia ja koulutusta
- Järjestetty viimeksi vuosina 2021 

Järjestää vuosittain SM-kilpailut Lahden Elokuvakeskus Kino-Iiriksessä. Jäsenet voivat osallistua SM-kilpailuihin edullisemmalla osanottomaksulla

Yhteydenpito ulkomaisiin yhteisöihin (Unica, Nordic)
- Suomi on Unican ja Nordicin jäsen

Yhteydenpito ja tiedotus jäsenyhdistyksiin ja jäseniin
- Tiedotus ja yhteydenpito lähinnä jäsenyhdistysten puheenjohtajiin ja heidän kauttaan jäseniin

Yhteydenpito kotimaisiin sidosryhmiin
- Kameralehti tiedotuskanavana lopetettiin liian kalliina
- Filmaaja on nykyinen tiedotuslehti, joka ladattavissa liiton web-sivuilta. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se jaetaan postin välityksellä kaikkien jäsenyhdistysten puheenjohtajille, joiden pitää kierrättää lehteä omissa kokouksissaan. Lisäksi kaikki suora- ja tukijäsenet saavat lehden postin kautta.

Tiedotuskanavat web ja sähköposti

- Liiton web- sivut on perustettu vuonna 2009
- Kotisivutilaa kaikille jäsenyhdistyksille
- Liiton jäsenyhdistyksille on varattu paikka heidän omalle tiedotukselleen. Puheenjohtajille on lähetetty tunnukset ylläpitoa varten. Siellä on myös koko liittoa koskeva tiedotusosuus

SM- elokuvakoosteet

- jäsenyhdistykset ovat saaneet viime vuosina koosteet kaikista SM-kilpailufilmeistä koulutuskäyttöä varten

Unica- elokuvakoosteet

- Unicasta saaduista parhaista filmeistä on myös toimitettu kopiot kaikille jäsenyhdistyksille koulutuskäyttöön. Jäsenyhdistyksen omassa tiedotuksessa voi käyttää joko sähköpostia tai joko liiton tarjoamaa web-tilaa tai tehdä omat sivut haluamallaan tavalla.Liiton palvelumuotoja toki voi kehittää ja pitääkin kehittää jäseniensä tarpeita varten. Liiton sivuille voi kirjoittaa artikkeleita harrastukseen liittyvistä asiasta. Liitto haluaa keskustella kaikkien jäsenyhdistysten kanssa toiminnan kehittämisestä.

LINKIT:
Digivideoyhdistys
Pixoff.net
Unica
Ruotsi
Eesti


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:
Suomilammi
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fotonordic
Pro AV
Rajala