ūüíį J√§senedut

Liiton tarkoituksena on toimia liiton jäseneksi hyväksyttyjen elokuvauksen harrastajien muodostamien yhdistysten yhdyselimenä Suomessa, edistää heidän harrastustaan, kohottaa elokuvauksen taiteellista ja teknistä tasoa, tukea kurssitoiminnoin, painotuottein ja muulla tavoin jäsentensä työskentelyä, edistää jäsentensä elokuvaustarvikkeiden ja välineiden hankinnan yleisiä edellytyksiä, solmia suhteita ja olla vuorovaikutuksessa vastaavien koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa. Varsinainen harrastustoiminta tapahtuu jäsenyhdistyksissä. Liiton tehtävä on auttaa jäsenyhdistyksiä harrastustoiminnassaan.

PALVELUMUOTOJA OVAT

Järjestää alan esitelmätilaisuuksia ja koulutusta
- Järjestetty viimeksi vuosina 2022.

Järjestää vuosittain SM-kilpailut Päijät-Hämeen Elokuvakeskuksen elokuvateatteri Kino Iiriksessä  Lahdessa. Jäsenet voivat osallistua SM-kilpailuihin edullisemmalla osanottomaksulla

Yhteydenpito ulkomaisiin yhteisöihin (Unica, Nordic)
- Suomi on Unican ja Nordicin jäsen

Yhteydenpito ja tiedotus jäsenyhdistyksiin ja jäseniin
- Tiedotus ja yhteydenpito lähinnä jäsenyhdistysten puheenjohtajiin ja heidän kauttaan jäseniin.

Tiedotuskanavat web ja sähköposti

 Liiton web- sivut on perustettu vuonna 2009 ja nykyään ne ovat liiton ainoa ulospäin näkyvä tiedotuskanava, johon ilmestyy laite-esittelyjä, sekä eri yhdistysten toiminnasta kertovia artikkeleita.

Sivuilla on kotisivutilaa kaikille jäsenyhdistyksille ja  liiton jäsenyhdistyksille on varattu paikka heidän omalle tiedotukselleen. Puheenjohtajille on lähetetty tunnukset ylläpitoa varten. Siellä on myös koko liittoa koskeva tiedotusosuus

SM- elokuvakoosteet

Koosteet kisojen filmeistä siirtyvät tulevaisuudessa verkkoon, josta niitä voi katsella ja ladata koulutuskäyttöä varten. Koska videot vaativat paljon tilaa, ei niitä voi pitää palvelimella, kuin rajoitetun ajan.  Lahden Videokuvaajat alkavat tallentamaan vuosikilpailuja isolle massamuistikovalevylle, johon saadaan syntymään liiton elokuva-arkisto.

Unica- elokuvakoosteet

Unica on siirtänyt myös kilpailuissa menestyneet elokuvat omille kotisivuilleen, mistä niitä voi katsella. 

LINKIT:
Digivideoyhdistys
Pixoff.net
Unica
Ruotsi
Eesti


HY√ĖDYLLISI√Ą LINKKEJ√Ą:
Suomilammi
‚Ā†‚Ā†‚Ā†‚Ā†‚Ā†‚Ā†‚Ā†Fotonordic
Pro AV
Rajala