Kokous pöytäkirjat

Elokuvaajien Kaakon-piirin vuosikokous 2012 Myllykoskella

 

Paikka           Myllykosken Opisto

Aika              lauantai 17.03.2012       klo.12.30- 12.53

Paikalla         13 Kaakon- piirin yhdistyksen jäsentä

 

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin järjestävän yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Keppo. Kokouksen sihteeriksi valittiin järjestävän yhdistyksen sihteeri Mauri Haverinen.

 

  1. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

  1. Päätetään vuoden 2013 Elokuvaajien Kaakon-piirin vuosikilpailun järjestäjä                  Vuoksen videokerho otti hoitaakseen vuoden 2013 Kaakon-piirin vuosikilpailun vetovastuun.

 

  1. Muut esille tulevat asiat Muita asioita ei tullut käsiteltäväksi.

 

 

  1. Päätetään sääntöjen muutoksesta Elokuva voi osallistua vain yhden kerran Kaakon-piirin kilpailuun. Sama elokuva, ei voi osallistua muina vuosina .

  

  1. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.12.53                                                                                       

 

Myllykoskella 17.03.2012                           

 

Tapani Keppo  puhj.                Mauri Haverinen siht.