Historia

Yhdistys perustettiin 14.3.1975 Myllykoskella ravintola Mylly-Mannerissa pidetyssä kokouksessa, läsnä oli 7 henkilöä. Perustavassa kokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle säännöt, joissa määriteltiin yhdistyksen tarkoitukseksi "toimiminen Anjalankoskella filmi- ja videokuvauksen harrastajien yhdyselimenä sekä tukea ja edistää heidän harrastustaan ja mm. kohottaa elokuvauksen taiteellista tasoa".
Ensimmäisen hallituksen kokoonpano oli seuraava:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
jäsenet

Mauri Mäntykivi
Erkki Lindgren
Reijo Anttila
Pekka Kujala
Hannu Leskinen
Tuomo Loukola
Pekka Viitalo

Ensimmäisenä vuotena jäseniä oli 17.

Yhdistyksen keskeisiä toimintoja ovat olleet alusta alkaen kerhoillat. Niissä on pääasiallisesti tehty ja katseltu monenlaisia filmejä ja videoita. Ensimmäinen kerhoilta pidettiin jo huhtikuussa 1975. Ensimmäinen jäsentenvälinen filmikilpailu oli jo joulukuussa 1975.

Yhdistyksen hallitus päätti 5.7.1977 alkaa julkaista omaa jäsenlehteä "Tähkää". Lehden ensimmäinen numero ilmestyi 1.9.1977. Tähkää julkaistaan edelleen ja viimeisin numero 39-40 ilmestyi 1.7.1999 ja sen painosmäärä oli 45kpl.

Yhdistyksen nimi oli aluksi Anjalankosken kaitaelokuvaajat, mutta muutettiin vuonna 1985 Anjalankosken Filmi- ja videokuvaajiksi videoiden tulon myötä ajan hengen mukaiseksi. Yhdistys on ollut Suomen filmi- ja videokuvaajien jäsen vuodesta 1982 lähtien.

Anjalankosken Videokuvaajat ovat toimintansa aikana tallentaneet elävää kuvaa kaupunkimaisemasta, sekä luonnosta jälkipolvien ihasteltavaksi.

Kymen Hovi- suojellaanko vai ei
Yksinäinen petäjä Kiilopään rinteillä