Helsingin ja Lahden yhdistysten tutustuminen Metropolian elokuva-alan koulutukseen 25.4.2023

27.4.2023

Katso selostus tutustumisesta tästä linkistä.