Kevään 2022 hallitustiedote

20.3.2022

Filmi- ja Videokuvaajien liiton hallitus kokoontui sunnuntaina 20.3.2022 etäyhteyksien välityksellä.

Kokouksen päätökset:

 1. Vuoden 2022 SM-Harraste-elokuvakilpailuja ei järjestetä. Sen sijaan vuoden 2021 SM-harraste-elokuvakilpailuun osallistuneista elokuvista valitaan edustajat vuoden 2022 UNICA Harraste-elokuvakilpailuun yhteistyössä tuomariston kanssa.

 2. Filmi- ja Videokuvaajien liiton vuosikokous 2020 ja 2021 järjestetään etäyhteyden välityksellä tiistaina 26.4.2022 klo 18. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat ja kokouskutsut, esityslistat ja aineisto toimitetaan jäsenjärjestöjen edustajille huhtikuun alkupuolella.

 3. Filmi- ja Videokuvaajien liiton arkisto sijaitsee SaimaaFilms ry:n tiloissa Lappeenrannan kaupungin kirjastossa. Tilan vuokrasopimus päättyy 31.5.2022 kirjaston kunnostuksen johdosta ja hallitus selvittää liiton arkistossa olevien asiakirjojen, kaitafilmien, elokuvien, Filmaaja-lehtien ja historiikkien sijoittamista Kansallisen audiovisuuaalisen instituutin arkistoon sekä Helsingin kaupunginkirjaston arkistoon.

  Filmi- ja Videokuvaajien liiton uuden puheenjohtajan kartoittaminen kaudelle 2022 ja 2023 on käynnistynyt. Uutta puheenjohtajaa kartoitetaan aktiivisten jäsenjärjestöjen keskuudesta.

  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Hallitus hyväksyi Keuruun elokuvaajat ry:n eroanomuksen perusteena alueellinen järjestötoiminnan hiipuminen.

  Muut kokouksessa esille nouseet asiat:
  Kuinka voidaan toteuttaa Filmi- ja Videokuvaajien liiton toiminnan uudistaminen valtakunnallisesti näkyväksi ja harraste-elokuvien tekijöiden toimintaa tukevaksi.

  Keskustelussa nousi esiin SolidSport verkkopalvelualusta ja mahdolliset koulutusyhteistyömahdollisuudet.

  Monien jäsenjärjestöjen aktiivinen ja hallinnollinen toiminta hiipunut koronan myötä merkittävästi ja uhkana on jäsenjärjestöjen toiminnan laukautuminen. SaimaaFilms ry ilmoitti myös toiminnan hiipumisesta ja mahdollisesti pian toiminnan lakkauttamisesta.

  Hallitus kokoontuu seuravaan kerran su 3.4.2022 klo 14 alkaen etäyhteyksien välityksellä.