Uusivuosi 2021

3.2.2021

Hyvää ja kuvauksellista vuotta 2021! Omasta ja Filmi- ja Videokuvaajien liiton puolesta esitän lämpimän  kiitoksen Pentti Kemppiselle aktiivisesta työstä liiton puheenjohtajana! Allekirjoittanut pyrkii täyttämään edes toisen Pentin jättämistä saappaista, joiden turvin on hyvä ottaa askelia eteenpäin! ("sanoi Pentti lumessa")

Kiitokset liiton vuosikokoukselle nimityksestä tähän tärkeään tehtävään ja liiton toiminnan kannalta keskeisimpään näköalapaikkaan. Puheenjohtajan asemasta on hyvä zoomailla eripuolille valtakuntaa ja tarkentaa näyttäviin, kiinnostaviin ja kuvauksellisiin kohteisiin. Rajauksissa ja panoroinneissa pyrin noudattamaan kultaisia leikkauksia ja hyvää taiteellista näkemystä.

Henkilökohtaisesti toivon liiton hallitukselta ja jäsenyhdistyksiltä aktiivista toiminnan tarkoituksen ja laadun edistämistä ajanmukaisesti (FVL liiton säännät, 2§). Liiton taloutta ja toimintaa ylläpitäviä toimia on menneiden vuosien aikana sopeutettu vastaamaan kevytmuotoista valtakunnallista toimintaa, joka ei rasita jäsenjärjestöjen aktiiveja. Liiton toiminta on sopeutettu muodolliseksi SM-kilpailujen hallinnoijaksi ja varsinainen harrastustoiminta tapahtuu hajautetusti jäsenjärjestöissä, järjestöjen omien resurssien turvin. Liiton toiminnan haasteena on jo useiden vuosien ajan ollut pienten yhdistysten "alivalottuminen" ja valtakunnallisesti järjestäytyneen toiminnan hiipuminen.

Onneksi videokuvaus harrastuksena menestyy vahvasti ja maailmanlaajuisesti internetverkossa. Tämä kehityssuunta ei edellytä liiton toiminnalta suuria ponnistuksia videokuvauksen teknisen-, taiteellisenkehityksen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi VAI TARVITSEEKO? Valtaosa YouTube videoista on teknisesti ja taiteellisesti vaatimattomia "kissavideoita", mutta onneksi moni harrastaja etsii aktiivisesti videokuvaukseen liittyviä tietoja, ratkaisuja, vinkkejä ja koulutusvideoita YouTubesta oman osaamisen kehittämiseksi.

Onko FVL liiton toiminnassa mahdollista vastata edellä esitettyyn kysyntään?
Onko FVL toiminnan tuleville vuosille löydettävä uusia toiminnallisia tavoitteita?

Liiton valtakunnallinen toiminta ja näkyvyys on kiinni hallinnosta, tahtotilasta, viestinnästä ja kontaktien luomisesta nykyaikaisiin harrastajiin ja harrasteryhmiin, jotka voisivat edistää jäsenmäärän kasvua ja jäsenjärjestöjen elinvoimaisuutta. Itse pyrin osaltani edistämään liiton hallintoa, toimintaa, verkostoitumista ja viestintää nykyaikaisin keinoin. Filmaaja lehden muuttaminen kokonaan verkkolehdeksi, on varmasti yksi hyvä tavoite, jos lehden tuotantoon löydetään teknisesti laadukas, turvallinen, taloudellisesti järkevä ja arkistokelpoinen ratkaisu. Kannustan kaikkia hallituksen jäseniä ja jäsenjärjestöjä pohtimaan edistyksen askelia ja tavoitteita FVL:n toiminnalle.

Terveisin
Tauno Lakkala