Yhdistyslaki muuttuu

16.6.2016

Yhdistyslaki muuttuu. Turhat yhdistykset poistetaan yhdistysrekisteristä

Yhdistyslaki muuttuu: toimimattomat yhdistykset pois rekisteristä

Yhdistyslain muuttamiseksi annettu hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 7.6.2016. Lainmuutoksen yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistamisen rekisteristä.

Tarkoitus on, että yhdistyslain muutos tulisi voimaan 1. heinäkuuta 2016. Lainmuutoksen voimaantulon jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) voi määrätä yhdistyksen poistettavaksi rekisteristä, jos yhdistys ei ole tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen eikä muutenkaan ole syytä olettaa yhdistyksen toiminnan jatkuvan. Yhdistysrekisteristä tehdyn poiminnan perusteella poistomenettelyn piiriin kuuluu noin 40 000 yhdistystä.

Kuulutus julkaistaan elokuussa

PRH aloittaa laissa säädetyn poistomenettelyn heti lainmuutoksen tultua voimaan. PRH julkaisee elokuussa 2016 Virallisessa lehdessä kuulutuksen, jossa poistomenettelyyn kuuluvia yhdistyksiä kehotetaan ilmoittamaan PRH:lle kirjallisesti toimintansa jatkumisesta viiden kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta. Luettelo poistomenettelyyn kuuluvista yhdistyksistä julkaistaan myös PRH:n verkkosivuilla elokuun alussa. Toimimattomat yhdistykset poistetaan yhdistysrekisteristä vuoden 2017 alussa.