Käyttöohje suomeksi

Rode Wireless GO II laitteen käyttöohjeen suomennos

Kaksikanavainen vastaanotin
https://www.rode.com/wirelessgoii/learning-hub

Tässä on suomennettu teksti ylläolevan linkin sisältöön.
Wireless GO II -laitteessa on kaksi lähetintä ja kaksikanavainen vastaanotin, jonka avulla voit liittää molemmat lähettimet kahden äänilähteen tallentamiseksi yhteen laitteeseen. Lähettimet ovat pariliitettynä vastaanottimeen automaattisesti ja muistavat, mihin kanavaan ne on osoitettu, joten sinun ei tarvitse huolehtia pariliitoksesta uudelleen.
Vastaanottimen LED-näyttö on jaettu neljään pääosaan, ja jokaisen lähettimen vasemmassa ja oikeassa alakulmassa näkyvät kuvakkeet akun kestosta, signaalin voimakkuudesta ja tulotasosta sekä keskellä akun käyttöikää, taustavalotilaa ja vastaanottimen lähtövahvistusta osoittavat kuvakkeet . Tämän yläpuolella on vastaanottimen lähtötason mittari, jonka avulla on helppo seurata kameraan tai tallennuslaitteeseen meneviä tasoja ja varmistaa, että signaali ei ole liian korkea.
Langattoman GO II: n käynnistäminen ja pariliitos
Kytke langaton GO II päälle painamalla ja pitämällä viritinvahvistimen virtapainiketta painettuna. Muodosta pariliitos lähettimistä vastaanottimeen painamalla ja pitämällä lähettimien virtapainiketta yksi kerrallaan. Käynnistyksen jälkeen ne muodostavat automaattisesti pariliitoksen vastaanottimeen. Tämän pitäisi kestää muutama sekunti.
Jos lähetin menettää yhteyden vastaanottimeen, lähettimen sininen ‘∞’ -merkkivalo vilkkuu ja kyseisen kanavan kuvakkeet pimenevät vastaanottimessa, mikä on helppo tunnistaa uudelleen kytkettäväksi.
Jos haluat liittää lähettimen uudelleen vastaanottimeen, pidä vastaanottimen parinappia (‘∞’) painettuna kolmen sekunnin ajan, jotta pariliitostila otetaan käyttöön, napsauta sitten lähettimen virtapainiketta ja odota muutama sekunti.
Kun haluat irrottaa lähettimen, valitse se napsauttamalla parinappia yhdellä painikkeella ja pitämällä sitten parin painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
RØDE: n IV-sarjan 2,4 GHz: n digitaalisen lähetyksen ymmärtäminen
Langaton GO II hyödyntää RØDE: n täysin uutta sarjan IV 2,4 GHz: n digitaalista lähetystä 128-bittisellä salauksella. Tämä tarjoaa laajennetun 200 metrin lähetysetäisyyden (näköyhteys). Wireless GO II on optimoitu erittäin vakaalle toiminnalle ympäristöissä, joissa on paljon radiotaajuustoimintaa, mukaan lukien tiheät kaupunkialueet, ostoskeskukset, yliopistot, kokouskeskukset ja toimistot, joten voit huolehtia vähemmän keskeyttäjistä ja keskittyä enemmän siihen, mitä haluat e tallennus.
Yhdistetty ja jaettu tila
Wireless GO II antaa sinulle mahdollisuuden tallentaa joko yhdistetyssä tai jaetussa tilassa. Tämän avulla voit tallentaa jokaisen lähettimen erillisille kanaville lähdössä tai yhdistää nämä kaksi yhdeksi lähdöksi.
Voit vaihtaa yhdistetyn ja jaetun tilan välillä pitämällä vastaanottimen molempia painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan ja pitämällä silmällä LED-näytön ulostulomittaria.
Kun äänitasoja on vastaanottimen näytössä kaksi, olet 'Split' -tilassa. Tämä tarkoittaa, että jokaisen lähettimen lähtö tallennetaan erillisille kanaville (vasemmalle ja oikealle) Wireless GO II -lähdössä, jotka voidaan käsitellä yksitellen jälkituotannossa. Tämä on hieno ominaisuus kahden hengen haastatteluissa, joissa sinun on pystyttävä muokkaamaan ja sekoittamaan kutakin äänilähdettä itsenäisesti.
Kun tasoja on vain yksi, olet 'Yhdistetty' -tilassa. Tämä tarkoittaa, että nämä kaksi lähetintä yhdistetään yhdeksi yhteenlasketuksi lähdöksi. Tämä on hienoa, jos käytät vain yhtä lähetintä ja haluat äänen tallentavan tallennuslaitteesi molempiin kanaviin. 
Kanavan valinta ja mykistys
Kanavan valinta
Kuten mainittiin, napsauttamalla parin painiketta vastaanottimessa, voit siirtyä kahden lähettimen välillä. Yhdellä napsautuksella valitaan lähetin 1, toisen napsautuksella lähetin 2, ja kolmannella napsautuksella poistutaan kanavan valinnasta. Huomaa, että tämä toimii vain, kun lähettimet kytketään päälle ja pariksi vastaanottimen kanssa. Tämän avulla voit liittää ja irrottaa lähettimet ja mykistää ne.
Mykistysohjaus vastaanottimen kautta
Kun haluttu lähetin on valittu kanavan valinnan kautta, mykistä se napsauttamalla vahvistuksen säätö / mykistyspainiketta. Tämä on hyödyllistä, kun kameran käyttäjän on mykistettävä jokin lähettimistä nopeasti.
Mykistä ohjaus lähettimen kautta
Voit mykistää myös lähettimen kautta. Kun olet muodostanut pariliitoksen vastaanottimeen, mykistä ja poista mykistys yhdellä napsautuksella lähettimen virtapainiketta. Tästä on hyötyä, kun puhuja tai juontaja haluaa mykistää itsensä

© Filmi- ja Videokuvaajien liitto ry